top of page

Ny underhållsplan är driftsatt

I höst har en ny webbaserad underhållsplan i Brf Karlshamnshus nr 4 driftsatts. Underhållsplanen är ett viktigt verktyg för föreningen när det gäller översyn, genomförande och uppföljning av åtgärder för att förvaltande och underhåll av fastigheterna ska ske på ett hållbart sätt.

I underhållsplanen anges vilka åtgärder som är planerade, när de är tänkta att genomföras och för hur mycket investeringen är budgeterad.

Tidigare har underhållsplanen endast funnits som pappersdokument men med det nya digitala systemet kommer hanteringen att underlättas och processerna följas upp på ett mer kvalitetssäkert och effektivt sätt.

– Det är en aktiv underhållsplan vilket innebär att den kan revideras och följas upp efterhand, säger Michael Johansson, vice värd och fastighetsskötare.

Samarbetspart i framtagandet av den digitala underhållsplanen är HSB Sydost.

Närmast under 2018 ligger underhåll och byte av låssystem i samtliga lägenheter.

bottom of page