top of page

FAKTA OM FASTIGHETERNA

Adresserna:

Adresserna till husen är Hunnemaravägen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 och Rosenvägen 20–22.

 

 • Hus 1 färdigställdes den 1/9 1953. Adress: Hunnemaravägen 13–15

 • Hus 2 färdigställdes den 15/11 1952. Adress: Hunnemaravägen 5, 7, 9 och 11

 • Hus 3 färdigställdes den 1/3 1954. Adress: Hunnemaravägen 1–3

 • Hus 4 färdigställdes den 20/12 1952. Adress: Rosenvägen 20

 • Hus 5 färdigställdes den 1/12 1953. Adress: Rosenvägen 22

 

Storlek:

Två bostadshus i fyra våningar samt tre bostadshus i tre våningar, varav två med delvis inredda vindsvåningar.

 

Källarutrymmen:

Till varje bostadsrätt hör matkällare. Skyddsrum finns i varje hus som kan användas till cykelrum med mera. Källarlokalen i hus 3 hyrs för närvarande ut till Reumatikerföreningen.

 

Vindsutrymmen:

Till varje bostadstadsrätt hör ett förrådsutrymme med garderob.

 

Tvättstugor:

I hus 2 finns tre maskininrättade tvättstugor med tork- och mangelrum.  

 

Hushållsavfall: 

Byggnaderna är försedda med sopnedkast för användning.

 

Antal lägenheter:

Antalet lägenheter har tidigare varit 112 i föreningen. Antalet uppgår i dagsläget till 110 på grund av att lägenhet nr 19 och 20 på våningsplan 1 är sammanslagna till en trerumslägenhet på 69,5 kvm. Lägenheterna nr 45 och nr 46 på tredje våningsplanet är sammanslagna på samma sätt. Lägenheterna finns på Hunnemaravägen 11.

 

Föreningsägda bostadsrätter:

Föreningen är ägare till fem enrumslägenheter med köksskåp på Hunnemaravägen 5 och 11. Dessa används till andrahandsupplåtelse.

 

Total bostadsarea uppgår till:

5 583 kvm.

 

Total lokalarea uppgår till:

575 kvm.

 

Tomtareal:

11 018 kvm.

 

I Karlshamnshus nr 4:s fastighetsbestånd finns:

 • 5 fastigheter med 110 bostadsrätter.

 • 5 garage som är upplåtna som hyresrätter och ett garage som upplåts till föreningens maskinpark.

 • 61 parkeringsplatser (utomhus) för personbilar vilka är upplåtna som hyresrätter.

 • 3 parkeringsplatser (utomhus) som ingår i källarlokalen tillhörande hus 3.

 • 3 mc-platser i kallgarage som är upplåtna som hyresrätter.

 • 2 kallförråd som är upplåtna som hyresrätter.

 • 6 förråd i fastigheterna som är upplåtna som hyresrätter.

 • Gästrum i hus 2.

 • Bastu och dusch i hus 4.

 • Hobbyrum med bordtennisbord och arbetsbänk för mindre arbeten i hus 2.

 • Grillplats vid Rosenvägen 22.

 • Fritidslokal som idag används till kontor och styrelsesammanträden med mera i hus 5. 

bottom of page