top of page

OM FÖRENINGEN

Brf Karlshamnshus nr 4 är en bostadsrättsförening med fem hus och med 110 lägenheter. Till lägenheterna finns parkeringsplatser att hyra (kösystem).

Föreningen utför löpande underhåll och har bland annat bytt tak på alla hus, befintliga träytterbågar i fönster har ersatts med underhållsfria i aluminium.

 

År 2000 genomfördes en omfattande stamrenovering och i samband med stambytet renoverades samtliga badrum. Lägenheterna har säkerhetsdörrar och låssystem.

Andra investeringar som har gjorts är bland annat:

  • Installation av bredband och Kabel-TV

  • Ombyggnad av fjärrvärmeanläggning

  • Renovering av vattenledningar i källargångar

  • Utökat brandskydd

  • Effektivisering av värmesystem

 

I månadsavgiften ingår hushållsel samt bostadsrättsförsäkring. Anslutning till kabelnät finns och i månadsavgiften ingår grundkanalerna. När det gäller internet finns bredband via Svenska Stadsnät.

Föreningen tillhandahåller fem garageplatser till vilka det är separat kösystem, liksom till de 61 parkeringsplatserna för bil och de tre garageplatserna för MC. Det finns även två förrådsutrymmen som kan användas till MC.

 

Inom föreningen finns även tillgång till hobbyrum med bordtennisbord och bastu. På gården finns grillplasts för de boendes nyttjande.

För mer information om TV- och internetanslutning, gå in på följande hemsidor:

(TV-kanaler) www.bredbandsbolaget.se

(bredband) www.svenskastadsnat.se

Föreningen är ett privatbostadsföretag (äkta). I föreningen finns 110 lägenheter och sex lokaler.

Föreningen äger fastigheten Tallen 1 i Karlshamns kommun med därpå fem uppförda bostadshus om 111 lägenheter.

 

Föreningen startades år 1951 under namnet Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlshamnshus nr 4.

 

År 1999 blev det en fristående bostadsrättsförening – Brf Karlshamnshus nr 4.

bottom of page