top of page

ÅRSREDOVISNING

En bostadsrättsförening ska upprätta en årsredovisning varje år. En årsredovisning ska bland annat bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Årsredovisningen och revisionsberättelsen skickas till Bolagsverket.

Klicka på länken för att läsa senaste årsredovisningen.

bottom of page