top of page

OMRÅDET

Brf Karlshamnshus nr 4 ligger vid Hunnemara i Väggaområdet i nära anslutning till Karlshamns centrum och ett stenkast från strövområden och havet med såväl strand- som klippbad. Området erbjuder ett pärlband av faciliteter och möjligheter till såväl aktiv fritid, nöjesliv som rekreation.

 

Väggaområdet har en anrik historia, redan i slutet av 1800-talet var det Karlshamnsbornas mest omtyckta rekreations– och friluftsområde. I dessa miljöer kom ett nytt slags socialt liv att utvecklas, friluftsliv med kalla bad, promenader och tennis i kombination med ett rikt umgängesliv. Idag utgör Väggaområdet ett av Karlshamns viktigaste tätortsnära grönområden.

 

Anläggningar för olika fritids‐ och sportändamål har koncentrerats till området, här finns bland annat simhall, idrottsplats, spontanidrottsplats, campinganläggning, stugby, fritidsbostäder och kolonistugor.

 

Kring Väggahamnen, som utgör själva ”navet” i Väggaområdet, har restauranger, caféer, fiskehamn, båtvarv, småbåtshamnar och andra marint anknutna verksamheter kommit att förläggas. Här finns även strandpromenad, motionsslinga, idrottsplats, simhall, havsbad, grillplatser och utsiktsplatser.

I närmiljö finns handel och servicefunktioner, bland annat förskolor och fritidsverksamhet, grundskola och gymnasium samt vårdcentral. Andra servicefunktioner och kommunikationsmöjligheter i närområdet är:

  • Busstationer och hållplatser (Tennishallen, Rosenvägen, mindre än 100 meter samt Konsum cirka 0,4 km)

  • Karlshamns Station Resecentrum (cirka 1,4 km)

  • Bowlinghall/Bowlingcenter i Karlshamn (cirka 0,3 km)

  • Apotek (cirka 0,9 km)

  • Bank (cirka 0,9 km)

 

Välkommen till Brf Karlshamnshus nr 4 i attraktiva Väggaområdet!

bottom of page