top of page

Kontroll av inomhusklimatet

I slutet av november 2017 genomförs en omfattande ventilationskontroll av föreningens samtliga 110 lägenheter. Det handlar om OVK, obligatorisk ventilationskontroll, som enligt lag ska genomföras med regelbundna intervaller om tre eller sex år. För Brf Karlshamnshus nr 4 gäller intervaller om sex år. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant som i samband med översynen också ska ge förslag på hur energiåtgången för ventilationen kan minskas utan att inomhusklimatet försämras.

– Syftet med kontrollen är att se så att ventilationssystemen fungerar som de ska och att inomhusklimatet i lägenheterna fungerar på samma sätt som när husen var nybyggda, säger Michael Johansson, vice värd och fastighetsskötare i Brf Karlshamnshus nr 4.

Efter avslutad kontroll ska intyg sättas upp väl synligt i byggnaden för de boendes kännedom.

Fakta/OVK

Vid varje OVK kontrolleras att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden

  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga

  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk

Källa: Boverket

bottom of page